Služby pre geodetov

Nestíhate?
Vďaka našej technológií Vám vieme
ponúknuť zameranie a spracovanie
Vami určenej lokality v rekordne
krátkom čase a profesionálnej kvalite
za prijateľnú cenu.

Zameranie a jeho spracovanie
realizujeme podľa Vášho
konkrétneho zadania.


  • polohopisné a výškopisné
    zameranie určenej lokality

  • spracovanie polohopisného
    a výškopisného plánu

  • určovanie bodového poľa pomocou GPS

  • zakladanie vytyčovacej siete atď.